21th year with the love of chemistry ...

Dezenfeksiyon sonrası kimyasal kalıntı kontrolü için test kitleri

Dezenfeksiyon veya hijyen işlemi sonrası, dezenfektanların/temizleyicilerin kalıntılarının tespiti önemlidir.

Genel olarak kullanılan dezenfektanlar veya dezenfeksiyon / hijyen için kullanılan kimyasallar işlem sonrası yüzeyde, makine içinde, veya dezenfekte edilen yerde kalmaktadır.

Bu kalıntılar ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir.

Kullanılan dezenfektanların yapısına göre bırakabilecekleri kirlilikler ve bu kirlilikler için kullanılabilir test kitlerimiz;

Anyonik deterjan içeren dezenfektanlar;

Anyonik yüzey aktif madde içeren (LAS, diğer sülfonatlar ve sülfat esterleri gibi) dezenfektanların kalıntısını tespit için kullanılabilir test kiti.

Kolorimetriktir. Kalıntı varlığında test tüpünde faz ayrımı oluşur. Deterjan kalıntısı varlığında tüpteki alfın rengi, üst fazdan koyu mavi renk alır. 

Bu test kiti ile 15 ppm ve üzeri tüm kirlilikler tespit edilir. Renk şiddeti konsantrasyona bağlıdır.  

Online Satış; Deterjan Kalıntısı Tayin Kiti 

...

 

 

 

Hipoklorit esaslı dezenfektanlar;

Hipoklorit bazlı dezenfektanlar ile yapılan işlemler sonrası proseste hipoklorit kalıp kalmadığı, kalıntı miktarı ölçülebilir.

Hipoklorit bazlı dezenfektanların aktif madde miktarını ölçmek için kullanılabilir. 

Hipoklorit kalıntısı, sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Online Satış: Suda Hipoklorit Tayin Kiti 

 
     

Kuaterner Amonyum bileşikleri esaslı dezenfektanlar;

Uzun süre etkili ve insan sağlığı için tehlikeli bileşiklerdir. Bu kimyasallar genel olarak kalıntı bırakmaktadır. 

QAC Test kiti ile dezenfektanların işlem sonrası kalıntılarını kolaylıkla ölçülebilir. 

Test kiti ile 0-500 ppm arası kalıntı miktarı ölçülebilir.

Online Satış; QAC Direkt Tayin Kiti (0-500 ppm) (Dezenfektan Tayin Kiti)

 
     

Alkali işlem kalıntıları veya alkali ortamda çalışan dezenfektanlar;

Birçok dezenfeksiyon işlemi alkali ortamda yapılmaktadır. Alaklillerde kimyasal kirlilik bırakmakta ve küflenmeye sebebiyet vermektedirler.

Ortamın, yüzeyin nötralizasyonu için alkaliden uzaklaştırmak gerekir. Fenolftalein ile alkali kalıntılar tespit edilebilir.

Online Satış: Fenolftalein Solüsyonu (%1)

Güvenli alkali nötralizasyonu sağlamak için Colin'den ürün talep edebilirsiniz.

Ortam, materyal veya prosese göre farklı nötralizasyon ürünleri kullanılmalıdır.

 

Virüsten korunmak için zehirle(n)meyin.