21th year with the love of chemistry ...

Preparing Medical Devices for Reuse

Ürünlerimiz; Etkinliği kanıtlanmış aktif hammaddeler kullanılarak geliştirilmiştir. Kimya alanındaki tecrübemiz ışığında; dezenfeksiyon & hijyen için kullandığımız aktif maddelerin etkinliğini azaltmadan tıbbi alet ve ekipmanla uyumlu olarak aktivite göstermeleri için gerekli retarder ve tamponlama ile agresif özellikleri kontrol altına alınmıştır.

Örneğin; Vilso Active kullanımı ile ortamda oluşan perasetik asitin yüksek reaksiyon hızı kontrol altına alınarak yüksek aktifliği uzun süre etkili olacak şekilde hazırlanmıştır. 

Tüm Vilso ürünleri; tıbbi cihaz dezenfektanlarının, ülkemiz yasal yönetmeliklerine uygun olarak bildirimleri ve kayıtları yapılmıştır. Kapsamında oldukları yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamaktadırlar.

Tüm Vilso ürünleri;

  • Tıbbi ekipmanlar ile yüksek uyumluluk gösterir, alet ve ekipmana zarar vermez, ve tıbbi ekipmanların uzun süreli ve güvenle kullanımına imkân tanır,
  • Tam aktivite ve tam ürün uyumu nedeni ile maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur,
  • Geniş etkinlik spektrumu ve kısa süreli temas ile mükemmel dezenfeksiyon ve temizlik etkisi sağlar,
  • Kolay hazırlama  ve dozajlama özellikleri nedeni ile hasta ve personeliniz için de güvenlik sağlar ve iş gücünden tasarruf elde etmenize yardımcı olur.